Tiến hành tu bổ các di tích tại Phố cổ Hội An với kinh phí đầu tư gần 2,6 tỷ đồng

Trước tình trạng xuống cấp trầm trọng của một số di tích tại phố cổ Hội An, vừa qua UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt quyết định thực hiện tu bổ khẩn cấp các di tích nằm trong danh sách đáng báo động, có nguy cơ sụp đổ với kinh phí đầu tư gần 2,6 tỷ đồng.

Hình ảnh có liên quan

Theo đó, Hội An sẽ tiến hành tu bổ 7 di tích thuộc Dự án đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ bị sụp đổ tại Khu di sản văn hóa thế giới Hội An. Đối tượng được tạm ứng kinh phí là các chủ sở hữu 7 nhà cổ có tên trong danh mục được phê duyệt bổ sung trong các Quyết định có liên quan tương ứng. Mức tạm ứng tối đa không được vượt quá phần vốn chủ sở hữu di tích phải đầu tư theo quy định.

Kết quả hình ảnh cho tu bổ các di tích tại hội an

UBND tỉnh cũng ra quyết định về thời hạn tạm ứng và hoàn trả là không quá 3 năm kể từ ngày nhận quyết định tạm ứng.

Điều kiện tạm ứng là không còn số dư nợ tạm ứng đến hạn với mức lãi suất là 0%. Nếu quá thời hạn mà chưa hoàn trả được thì tiến hành thu lãi theo mức lãi suất tiền vay quá hạn như quy định tại các Ngân hàng thương mại tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn. Thời gian thực hiện cơ chế kéo dài 1 năm, từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018.

Kết quả hình ảnh cho tu bổ các di tích tại hội an

UBND TP. Hội An là cơ quan chủ trì thực hiện cơ chế này; có nhiệm vụ:

  • Thông báo, hướng dẫn các chủ sở hữu di tích lập hồ sơ sửa chữa, tu bổ di tích;
  • Thẩm tra, phê duyệt các thiết kế, dự toán và tổng hợp danh sách gửi về Sở tài chính kiểm tra, tham mưu trình lên UBND tỉnh xem xét và ra quyết định tạm ứng triển khai thực hiện tu bổ theo quy định;
  • Giám sát, kiểm tra các chủ sở hữu quản lý, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích đã đăng ký, đồng thời theo dõi thu hồi tạm ứng để hoàn trả ngân sách tỉnh đúng thời hạn quy định.

Hình ảnh có liên quan

Sau khi Sở Tài chính nhận “hồ sơ” từ UBND TP sẽ có nhiệm vụ:

  • Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng của UBND TP. Hội An để tham mưu trình lên UBND tỉnh xem xét ra quyết định;
  • Trường hợp quá thời hạn hoàn trả tạm ứng, Sở Tài chính phối hợp giải quyết với Kho bạc Nhà nước tại tỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Xem thêm: Hội An sắp có Công viên – Đài tưởng niệm 32 tỉ đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top