White Lotus Restaurant – Hội An

Địa chỉ: 11 Phan Bội Châu, Sơn Phong, Tp. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: +84 510 3915 545
Email: whitelotushoian@hotmail.com
Web: http://whitelotusrestauranthoian.com/

Nhà hàng White Lotus là một công ty con của dự án Indochina, một tổ chức viện trợ phi chính phủ của Úc nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em thiệt thòi, gia đình và cộng đồng tại Việt Nam và Campuchia. Tất cả lợi nhuận của nhà hàng này sẽ được Dự án Indochina sử dụng để tài trợ cho các chương trình giáo dục, phát triển cộng đồng và nhân đạo.
Thực khách tại Bạch hoa sen có thể tham dự bởi một người có hoàn cảnh khó khăn. Chính sách Bông Sen là đào tạo và tuyển dụng càng nhiều thanh niên càng tốt từ các nguồn gốc đó.

Một số hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top